webinar register page

וובינר ראשון בבטיחות: ניהול בטיחות בארגון מורכב
ד"ר דליה זגר: חופש אקדמי במוסדות מחקר ואוניברסיטאות מהווה אתגר משמעותי לניהול הסיכונים בארגונים אלו, בהם הסיכונים משולבים ומשתנים בתדירות גבוהה. על מנת להצליח בניהול הסיכונים ובמטרה להוריד את מספר תאונות העבודה נדרשת תפיסה ייחודית למצב המורכב בשטח. אציג שני מהלכים עיקריים שהוטמעו בארגון: פלטפורמה להורדת הסיכונים והתאונות ופלטפורמה לניהול השוטף של הבטיחות

Jul 4, 2021 05:30 PM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register

Speakers

ד"ר דליה זגר
ראש יחידת הבטיחות @מכון וייצמן
בעלת תואר שלישי במדעי החיים ממכון ויצמן, כך שתחום ההתמחות שלי הוא בטיחות ביולוגית. את כל חיי הבוגרים עשיתי במכון ויצמן, החל משנת 1981. את דוקטורט ביצעתי במחלקה לבקרה ביולוגית, לאחריו פוסט דוקטורט. שנים הייתי מדענית סגל בה ניהלתי את כל המחקרים בביולוגיה מולקולרית בקבוצת המחקר. ליחידת הבטיחות הצטרפתי בשנת 2007. היתרון העצום של איש בטיחות המגיע מהמעבדה לקורס הממונים, בא לידי ביטוי במצוינות ובתפיסת בטיחות יחודית המיושמת בשטח.