webinar register page

טרנספורמציה דיגיטאלית, כללי לשיפור ביצועי עובדים בארגון
בהרצאה יודגמו מספר עקרונות יסוד שמאפשרים מיחשוב ואוטומציה של תהליכי עבודה הקשורים לניהול המשאב האנושי, תוך השקעת מינימום משאבים וזמן.
תהליכי העבודה המרכזיים שניתן להחיל עליהם את הגישה, כוללים:
למידה והכשרה, ניהול רגולציה, הסדרת תהליכי מפלי אישורים ו Workflow , קליטת עובדים (onboarding), חניכה ו OJT משחוק, מחוברות ארגונית וקהילות ידע, סקרים, הערכות עובדים, ניהול צוותי עבודה ופרויקטים, תהליכי עבודה מורכבים, שכוללים שילוב של כמה רכיבים המצוינים לעיל.
בהרצאה יוצגו בכמה דוגמאות מוצלחות מארגונים תעשייתיים שאימצו את גישת הטרנספורמציה הדיגיטלית בניהול ובמיצוי המשאב האנושי.

Feb 2, 2022 11:00 AM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

ד"ר טל נבו
ד"ר טל נבו, דוקטור בפסיכולוגיה קוגניטיבית, מהטכניון. היזם ואחד מהבעלים בחברת בלוסום העוסקת בפיתוח והטמעת מערכת שמאפשרת למנהלי משאבי אנוש למחשב תהליכי עבודה הקשורים למשאב האנושי, תוך ייעול ואוטומציה של תהליכים.