webinar register page

הכינוס השנתי בנושא הנדסת ניסויים 2021
מטרת הכינוס הצגת חידושים ושיטות מתקדמות בהנדסת ניסויים באקדמיה ובתעשייה

אודות הכינוס
הענף להנדסת ניסויים בלשכת המהנדסים מזמין אתכם לכינוס השנתי להנדסת ניסויים.

מצפות לכם הרצאות מרתקות של מיטב המומחים מהארץ ומהעולם- מהתעשייה, מערכת הביטחון והאקדמיה.

נשמח לראותכם הן כמרצים ומשתתפים והן כנותני חסות.

הכנס השנה יהיה במתכונת מקוונת ובשיתוף משרד המדע.

בברכה,
ד”ר משה זילברמן, יו”ר הכינוס.

מטרות הכינוס

הצגת חידושים ושיטות מתקדמות בהנדסת ניסויים בתעשייה ובאקדמיה.
הצגת קהיליית הניסויים ופעילויותיה למהנדסים צעירים ובוגרי פקולטות להנדסה.
העברת מידע בלתי אמצעי בין חברי הקהילה.

קהל היעד

מהנדסי פיתוח ומהנדסי ניסוי מהתעשייה, מערכת הביטחון והעוסקים בתחומים אלה, מרצים וחוקרים מן האקדמיה וכל מי שמתעניין בתחום.

May 27, 2021 09:00 AM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register