webinar register page

ראשון בבטיחות: גורמי אנוש בהנדסת בטיחות 06/06/2021
באופן מסורתי, מהנדס הבטיחות נדרש לשלב בתכן המערכת עזרים שמאפשרים במהלך התפעול לזהות מצבים חריגים ולהתמודד בהצלחה עם מצבי תקלה. הניסיון מראה שמפעילים מתקשים לעתים לאבחן מצבים חריגים ולפעול במצבים הללו באופן בטיחותי. בעידן המהפכה התעשייתית הרביעית התחום של הנדסת בטיחות נחשף לאתגרים חדשים, של הגנה על המערכת בפני טעויות תפעול. בהרצאה זו אתמקד בשיטות למניעת מצבים חריגים, שעלולים להתפתח לתאונות, ודרכים לסייע למפעילים למנוע טעויות במצבים החריגים.

Jun 6, 2021 05:30 PM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register

Speakers

אבי הראל
מתמטיקאי
מתמטיקאי, זוכה בעל פרס לנדאו לשנת 1973 על עבודתו בתחום של חוגים חילוקיים יחסית, מהנדס מערכת משנת 1980, מנהל הפיתוח של המחשב הארטילרי הראשון מתוצרת ישראל, מהנדס גורמי אנוש משנת 1986, מומחה בינלאומי בתחום של מניעת טעויות אנוש, עם התמחות ספציפית בנושא תפעול מערכות עתירות סיכונים, ממציא פטנטים לאיתור ואבחון טעויות בתפעול מערכות וקשיים בגלישה באתרי אינטרנט, ומפתח תוכנות ארגולייט זוכות פרסי קומדקס ישראל לשנת 1999, שמממשות אותם, מאז שנת 2006 מפתח את התחום של שילוב גורמי אנוש במערכות חירום.