webinar register page

אנגלית עסקית, שפה, תרבות ומה שביניהם
הרצאה מרתקת (באנגלית) ותיתן לנו טיפים על התנהלות מקצועית מול גורמים בחו"ל, כתיבת מיילים, איך לומר 'לא' באופן מנומס ועוד.

01:12:00

* Required information
Loading