webinar register page

Webinar banner
תרמוכימיה ככלי לפיתוח וגמלון תהליך ומדידת תכונות פיזיקליות של חומרים
כאשר מדובר בתהליך המיועד לגמלון חשוב להבין ולהעריך את הפרמטרים הקריטיים. ראקטור קלורימטר (RC1) הוא כלי בעל חשיבות מרבית לצורך מטרה זו. העדר הערכה ותכנון נכון יכולים לגרום לאובדן שליטה על התגובה ובמקרים מסוימים אף לגרום לפיצוץ במתקן

Nov 3, 2020 11:00 AM in Jerusalem

* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register

Speakers

ד"ר מרינה ליסיצין
ד"ר מרינה ליסיצין מחזיקה בתואר שלישי בהנדסה כימית מהטכניון, מכון טכנולוגי לישראל. במסגרת הדוקטורט מרינה הובילה מחקר העוסק בפיתוח תהליכים חדשניים בתחום ההתפלה התרמית. כיום מרינה מהנדסת תהליך ומובילה פרויקטים בתמי- מכון מו"פ של כי"ל. היא עוסקת בפיתוח וגמלון תהליכים חדשים, אופטימיזציה של תהליכים קיימים והטמעתם במתקנים השונים