webinar register page

Webinar banner
אחריות פלילית של נשאי משרה בענף התעשייה
האיגוד הישראלי להנדסת בטיחות מזמין אותך להשתתף בוובינר בנושא רגולציה וחקיקה
מרבית חוקי העבודה כוללים סנקציות פליליות לא רק על המעסיקים אלא גם על מנהלים במקום בו הם אחראים לתחום נשוא העבירה
לא רק מעסיקים צריכים לשים לנגד עיניהם את שמירת חוקי העבודה
האיום של המשפט הפלילי אינו רק נחלתם של המנכ"לים
במסגרת ההרצאה נכיר את גורמי אכיפת החוק הממונים על נושא הבטיחות הרגולטורים, וטיפים להתנהלות מול אותם גורמים
תועבר סקירה על חקיקה רלוונטית ונעמוד על האחריות המשפטית שיש למנהל הארגון ובעלי תפקידים שונים (נושאי משרה) הממונים על תחום הבטיחות
נקבל עצות מקצועיות לצמצום תחום האחריות של הארגון/נושאי המשרה, בהתאם לפסיקה הנוהגת

Nov 29, 2020 04:30 PM in Jerusalem

* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register

Speakers

עו"ד אמיר מורשתי
סנגור פלילי בעבירות בטיחות וגרם מוות