webinar register page

Webinar banner
וובינר: היערכות לפרישה
המפגש ידון בדילמות שעומדות בפני הפורש, דרכים להתנהלות לקראת הפרישה וכיצד יכול הפורש להיערך בצורה נכונה לביסוס עתידו הכלכלי.

המפגש מומלץ במיוחד למהנדסים/ות בגילאי +60.

Aug 12, 2020 11:00 AM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading